RC modelio valdymo sistemos antenų montavimas

RC modelių pasaulyje šiuo metu populiariausios antenos yra monopolinės antenos kaip pateikta žemiau:

monopolines antenos

Modelyje neretai fiksuojamos įkišant į plastikinį vamzdelį arba užtraukiant termo kembriku kartu su plastikiniu zip tie dirželiu. Savaime suprantama prieš tai dirželį prisegus kur nors prie rėmo.

Aš asmeniškai niekada taip nemontuoju, nes anteną suderintą dirbti atviram ore įkišus į plastikinį apvalkalą ją išderinsime. Taip yra todėl, kad plastike bangos sklidimo greitis kitoks nei atvirame ore.  Praktika rodo, kad antenos darbinis dažnis pasislinks į žemesnius dažnius. Tai gi, net ir panaudoje radijo bangoms skaidrias medžiagas galime pakenkti radijo ryšiui. Tik ar tai jau taip svarbu, žvelgiant į realų maksimalaus veikimo nuotolio sumažėjimą? Tikriausia ne, sprendžiant iš to, kad visi taip daro, skraido ir problemų nemato. Mano įsitikinimu realaus gyvenimo atveju relijefas ir antenos pasukimas į ar iš poliarizacijos turi didesnę įtaką. Reikėtų padaryti testą kai antenos kabo laisvame ore, o po to sumontuojamos vamzdeliuose ar aptraukiamos termokembriku su dirželiais. Judėti tolyn, tiesioginio matomumo sąlygomis ir vis periodiškai pasukti anteną, kad nesutaptų poliarizacija. Pabaigoje palyginti atstumus. Aš tokio testo nedarysiu, bet smalsu pamatuoti antenytę ofiso salygomis ir pažiūrėti kiek pasislinks darbinis dažnis.

Toks paprastas testinis setupas, originali FrSky monopolinė antena stovi atvirame ore. Antenos ilgis iki spinduolio 11,5 cm, o spinduolio ilgis 3,3 cm:

laisvam ore pastatyta setup

Pastarosios antenos charakteristika rodo, kad 2.4 GHz diapazoną (2400-2485 MHz) antena kabina tik kraštu kur dirba ne optimaliai. Noriu pažymėti, kad tai nieko nepasako apie FrSky antenas, geros jos ar blogos. Monopolinės antenos labai labai labai jautrios aplinkai ir sumontavimui, ta pati uodegėlė sumontuota modelyje duos tikrai kitokią charakteristiką. Šiais matavimais man tiesiog įdomu pažiūrėti kiek daug pasislinks darbinis dažnis:

frsky monopole

Antenos charakteristika kai ji sumontuota su termo kembriku + zip tie dirželis:

zip tie

frsky monopole zip ir tube_2

Antenos optimalaus veikimo dažnis pasislinko iš 2504 MHz į 2418 MHz.   Pasislinkimas sudaro 86 MHz į žemesnisu dažnius. Tai nėra mažai kai prisimeni, kad visas 2.4 GHz diapazonas yra 85MHz. Mano konkrečiu atveju persistūmimas buvo naudingas, nes antenos darbinis dažnis nusileido tiksliai į 2.4 GHz diapazoną, bet tai nebūtinai bus jūsų atveju, nes kaip minėjau, monopolinės antenos labai jautrios montavimo aplinkai. Tai reiškia, kad jų darbinis dažnis labai smarkiai važinėja nuo sumontavimo. Gali taip susiklostyti aplinkybės, kad persislinkimas bus iš 2,4 GHz diapazono į užribį.

Į visą šitą reikalą būtina pažiūrėti iš kito kampo, tai kaip pakito antenos atspindžio koeficientas, jis mums ir pasakys kiek siųstuvo siunčiamos galios buvo išspinduliuota į eterį. Atspindžio koeficinetas ties 2400 MHz dažniu keitėsi maždaug iš 3,4 į  2,1. Tai yra 30% vs 12,6% neišspinduliuoto galingumo. Skirtumas apie  17%, mano įsitikinimu tokį skirtumą tikrai galima nurašyti kaip nereišmingą, lėktuvo bei valdymo pulto kraipymas, bei signlo apsindžiai nuo relijefo turės didesnę įtaką. Palyginimui iš teorijos – tam, kad maksimalus veikimo nuotolis sumažėtų dvigubai nuo 500 m iki 250 m galingumas turi kristi 4 kartus. Kitaip sakant 75%, taip? O mūsų atveju pakito tik per 17%.

Išvada, dėl monopolinių antenų jautrumo aplinkai sunku pasakyti žalą ar naudą padarys dažnio persislinkimas, sukeltas antenos aptraukimo plastiku. Bet panašu, kad tas pokytis neturėtų reikšmingai sutrigdyti modelio valdymo atstumo realiom gyvenimo sąlygom, o ieškoti sliekų laboratorinėm sąlygom galima.

Įdomumo dėlei padariau 27 mm dipolinę anteną iš originalios monopilinės, tokia antena žymiai mažiau reaguoja į montavimo aplinką ir susiderina geriau, mano pavyzdinė antena iki SWR 1,2. Tai yra tik 0,8% atspindėto signalo:

27mm dipole

 

frsky dipole 27 ir 27 kampu 90_1

This entry was posted in Antenos, RC modeliai, RF reikalai. Bookmark the permalink.

2 Responses to RC modelio valdymo sistemos antenų montavimas

  1. Jonas says:

    Su kuo matavai?

  2. Laidukas says:

    Anritsu S332E Site Master

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *